BAĞIŞ

Passgage bağış modülü ile işletme veya çalışan özelinde belirlenen kurumlara isteğe bağlı bağış yapılmasını sağlayabilir. İşletme Passgage bağış modülünü kullanarak kendi çalışanları adına sistemde yer alan kurumlara bağış yapabilir veya çalışanlar kendi sistemlerinden diledikleri gibi bireysel bağışta da bulunabilirler.

Passgage Bağış sisteminden yararlanarak;
  • Şirket içi daha fazla dayanışma ortamı yaratmak,
  • Psikolojik açıdan insanları birbirine yardım etme destek olma eğilimini teşvik eder.
  • İnsanların hayatlarını iyileştirerek dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye yardımcı olabilir.

Hizmetler